Bestuur

Het bestuur in 2023

ANBI status.
De stichting Eindeloos Eiland Festival EEF heeft een ANBI – status.

Dit geeft u belastingvoordelen als u ons steunt.

Hieronder vindt u de stukken die hierop betrekking hebben.
Naam: Stichting Eindeloos Eiland Festival

Adres: Provincialeweg 1, 4494 NA Geersdijk


RSIN of fiscaal nummer: 854437824 – BTW nummer is NL854437824B01

IBAN: NL16RABO 0195 2984 03


De doelstelling

de Stichting heeft ten doel het bevorderen van culturele activiteiten op het eiland Noord-Beveland. en voorts al hetgeen in de ruimst zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort of daartoe bevorderlijk is om dit te bereiken organiseren van culturele evenementen, zoals festivals. Er is geen winstoogmerk

Beloningsbeleid

De EEF-organisatie past in haal beloningsbeleid van kunstenaars en makers de Fair-Practice Code toe. Wij zijn lid van de organisatie Kunsten ’92 en volgen de verschillende rekentools die beschikbaar zijn om te komen tot een redelijke vergoeding. Fair Practice is een continue proces en het bestuur van de Stichting heeft hiervoor een vastgesteld beleid en ontwikkelt dit de komende jaren verder conform de HR ontwikkeling in de sector.