Editie 2024

Alles over de 2024 editie.

Wij zijn natuurlijk nog volop in de voorbereiding. Maar laten we in ieder laten zien Waar we naar toe gaan

waar gaan we voor 

  • In Iedere editie willen we een verdieping van de voorgaande editie. Steeds een eigen plek in de beleving van kunst  & cultuur & natuur innemen die uniek is in Zeeland.
  • EEF wordt steeds meer een provinciaal festival. Het brede aanbod is uniek in Zeeland. 
  • EEF draagt bij aan een leuker, mooier leven. Opent ogen.
  • We streven naar een balans in de programmering tussen de diverse kunstdisciplines die op het festival aan bod komen. De programmering per discipline is geen doel op zich. Dat is wel het stimuleren van publiek om ook kunstuitingen te beleven die als ‘onbekend terrein’ gelden. Daarvoor is een afgewogen programma per onderdeel noodzakelijk. Herkenbaar naast verrassend of nieuw en experimenteel.
  • Een balans in programma en tussen kunstdisciplines bereiken we door per onderdeel expertise in te huren. Het werken met ‘gastprogrammeurs’ draagt bij aan de onze missie ‘eindeloos anders’. EEF zoekt naar bruggen met andere organisaties … samenwerking is essentieel en zorgt voor een toegevoegde waarde. 
  • EEF is het jaarrond zichtbaar en actief. Dat bereiken we door samenwerking te zoeken met gelijkgestemde organisaties/instellingen die ook jaarrond werken.
  • Met talentontwikkeling en educatie gaan we voor eigen EEF producties in ons programma. We willen een broedplaats zijn in de aanloop naar het festival dat het podium is.  
  • We zetten in op duurzaamheid op alle fronten. Dat betekent investeringen in de festivalinfrastructuur.